onsdag 6 december 2017

Stock-take meeting Inclusive Education i Borås 27 november

Den 27 november fick jag möjlighet att delta som åhörare vid evenemanget Stock-take meeting Inclusive Education vid Högskola Borås med anledning av att professor Bengt Persson går i pension och Professor Julie Allan avslutar sin gästprofessur vid Högskolan Borås. Vid konferensen talade förutom Bengt och Julie, även Peder Haug, Jan-Erik Gustavsson, Tanja Sturm m.fl. Vid konferensen lyckades jag även fånga den legendariska författartrojkan Emanuelsson, Persson och Rosenqvist på bild - kanske mest kända för en bred publik att ha lanserat det relationella och det kategoriska perspektivet i Sverige med sin kunskapsöversikt från 2001 - men de har även i sina individuella forskningsarbeten bidragit enormt mycket till det specialpedagogiska kunskapsområdet under mer än 50 år - Ingemar Emanuelsson påbörjade sin forskarkarriär i slutet av 1960-talet. Vad som är smått unikt med dessa tre gentlemän är också att alla tre innan de startade sina respektive forskarkarriär varit verksamma som lärare med erfarenheter från t.ex. hjälpklass, särskola och specialundervisning. 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist på Högskolan Borås, 27 november 2017. 
Se det fullständiga programmet här: 
https://www.hb.se/en/Staff/Working-at-a-University/News-and-events/Events/Inclusive-education-stock-take/Programme-Stock-take/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar