tisdag 16 januari 2018

Färdig rapport om förstelärares arbete i grundsär- och gymnasiesärskola

Nio förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola: resultat från en forskningscirkel


Den första delrapporten från projektet om förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola är nu publicerad. På länken kan hela rapporten laddas ner som en PDF. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-17787


Forskningscirkeln har genomförts tillsammans med nio förstelärare från två kommuner som arbetar inom grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom ramen forskningscirkeln har de drivit utvecklingsprojekt under läsåret 2016/2017.

Grundsärskola och gymnasiesärskola utgör arenan för deltagarna i forskningscirkeln och de nio förstelärarna har drivit egna utvecklingsprojekt inom sina respektive verksamheter. Trots att de nio förstelärarna arbetar på olika stadier, med olika elevgrupper och utifrån olika förutsättningar samlades de kring några centrala teman. I de olika utvecklingsprojekten har skolutveckling utifrån elevernas delaktighet och inflytande, bedömning för lärande, elevhälsa, kommunikation och kollegialt lärande stått i förgrunden. Peace out! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar