fredag 20 januari 2017

DADDCEC17 18-20/1-2107

18th annual International Conference on Autism, Intellectual Disability & Developmental Disabilities Clearwater Beach, FL, January 18-20, 2017


Det är nu tredje gången som jag deltar på DADDCEC konferensen. I år presenterade jag ett paper om det forskningsprojekt om förstelärare i grundsär- och gymnasiesärskolan som jag arbetar med. Just den här konferensen är särskilt intressant att delta på, eftersom den har ett tydligt fokus på forskningsfrågor som rör utbildningsmiljöer för elever med utvecklingsstörning och/eller autism. 

Den participatoriska inramningen på min pågående studie med forskningscirkeln som grund är relativt unik i det här konferenssammanhanget. Det är i stor utsträckning interventionsstudier som presenteras, ofta med en single-subject design, men även fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer har använts i några studier. I år presenterades även flera större litteraturöversikter som gjorts inom olika områden. Jag har bland annat lyssnat på presentationer om "Supported decision-making" och "peer-to-peer support". 

Något som jag tycker är särskilt tilltalande med konferensen är att den är öppen för alla, forskare, lärare, rektorer, administratörer, elevassistenter och studenter etc. och det är en arena för diskussioner om forskning och praktik. 

Min presentation: First-teachers as school improvement agents. 

Postersession vid poolen. Här är jag samspråk med professor Jordan Shurr. 

Peace out! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar