måndag 8 juli 2013

Relationell specialpedagogik - i teori och praktik

Lagom till semestern har vi (Specialpedagogiska forskningsmiljön vid Högskolan Kristianstad med stöd från några kollegor vid Linneuniversitetet och Malmö högskola) publicerat en antologi med titeln "Relationell specialpedagogik - i teori och praktik". Det går att ladda ner publikationen i sin helhet via den här länken: 
http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:633279/FULLTEXT01.pdf

Mitt bidrag i antologin som behandlar omsorgsarbete i träningsskolan går att ladda ner här: 

fhttp://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:633710/FULLTEXT01.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar