tisdag 21 augusti 2012

Specialpedagogiska seminarier i oktober


Under hösten deltar jag i en specialpedagogisk seminarieserie! Övriga föreläsare är Professor Claes Nilholm och Professor emeritus Jerry Rosenqvist. Se datum och orter nedan. 

Vid mina seminarier kommer jag att med utgångspunkt i min kommande avhandling (Deltagandets kontextuella villkor: fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik) diskutera begreppen delaktighet och deltagande. Delaktighet har fått en alltmer framskjuten position i såväl internationella som nationella styrdokument inom utbildningsområdet. Delaktighetsbegreppet belyses utifrån något som formas i interaktion med andra i ett socialt sammanhang. Vi presenterar och diskuterar konkreta redskap för att studera och observera hur delaktighet gestaltar sig i skolans vardag, med tyngdpunkt på elever med funktionsnedsättning. Vi diskuterar även delaktighetsbegreppets förutsättningar, villkor och förväntningar i skolans vardagliga praktik.


Klippt från SPMS:s websida:
"Den specialpedagogiska seminarieserien - en uppföljning av konferensen Rektor med vetande - arrangeras av lärosätena Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Malmö högskola i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Årets seminarieserie hålls i oktober.

Serien vänder sig till specialpedagoger, speciallärare och skolledare.
Seminarieserien genomförs på tre orter:
10 oktober 2012 i Växjö, på Linnéuniversitetet
11 oktober 2012 i Kristianstad, på Högskolan Kristianstad
17 oktober 2012 i Malmö, på Malmö Högskola
Varje seminariedag omfattar tre seminarier. Dessa ges vid två tillfällen varje dag.
Du kan välja ett seminarium på förmiddagen och ett seminarium på eftermiddagen.
Föreläsarna är:
Daniel Östlund - Delaktighet i vardagliga praktiker i skolan
Claes Nilholm - Vilka insikter kan rektorer hämta från forskningen?
Jerry Rosenkvist - Dagens speciallärarutbildning i historisk belysning" 
Länk till programmet: 

Välkomna! 
Daniel 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar